حمایت از ایده های ناب

واقعاً سخته…!

گفتنش راحته اما واقعاً سخته!

همونطور که برای یک صاحب ایده اعتماد به یک سرمایه گذار برای حتی مطرح کردن ایده بسیار دشوار است، برای سرمایه گذار هم سرمایه گذاری بسیار سخت است. اما راه حل هایی برای اعتماد دو طرف وجود دارد. شرکت مدرن اندیشان جی، به صورت بسیار محدود از صد میلیون تومان تا ده میلیارد تومان توانایی سرمایه گذاری در ایده هایی با ویژگی های خاص را دارد.

همیشه سعی کردیم به اصطلاح VC نباشیم. بشدت معتقدم 99% VC ها یا همان سرمایه گذاران خطرپذیر، کلاه بردارانی بیش نیستند که جوانان و باسوادان جامعه که نیازمند سرمایه ای کوچک هستند اما ایده هایی سرمایه ساز در سر دارند را میایند و براحتی با سرمایه گذاری ایده پرداز اولیه را تا سطح کارمند خود پایین می آورند.

تعریف سرمایه گذاری جسورانه یا سرمایه گذاری خطرپذیر این نیست که با عقد قراردادی سخت و حرفه ای با دریافت تضمین سرمایه ای در اختیار وی قرار دهند، بلکه این است که شخص سرمایه گذار بدون دریافت ضمانت در شرکتی با رشد بالا سرمایه گذاری میکند و بصورت موقت یا دائم سهم الشرکه ای را دریافت میکند.

شرایط سرمایه گذاری

ثبت سفارش سریع پروژه شما

کمتر یک ساعت در ساعات کاری با شما تماس حاصل میشود. تنها پروژه ی خود را طور خلاصه شرح دهید یا اگر فایلی مرتبط با ان دارد باگذاری کنید.

ارتباط سریع

فرم زیر را تکمیل کنید. در ساعات کاری کمتر از یک ساعت پس از ارسال با شما تماس کرفته میشود.