تحقیق و توسعه (R&D)

تحقیق و توسعه (R&D) مدرن اندیشان جی

تحقیق و توسعه (R&D) در فرآیند های مختلف علم فناوری اطلاعات (IT)، یکی از مهمترین جزء های جدا نپذیر بشمار می آید. چراکه علوم مختلف برای بکار گرفته شدن در خدمت یک علم دیگر معمولاً فرآیند جدیدی را سپری میکنند که میبایست قبل از هر چیز تحقیق و توسعه اولیه یا Basic R&D برای آن ها صورت گیرد.

تیم شرکت مدرن اندیشان جی، فرآیند تحقیق را با استفاده از منابع خارجی و داخلی پیش میبرد و پیشبرد خود را به کارفرما محترم ارائه میکند.

سپس با تحقیق های انجام شده در زمینه توسعه انواع پیشنهاد ها برای اجرایی کردن آماده میشود تا بهترین آن ها انتخاب شود.

ثبت سفارش سریع پروژه شما

کمتر یک ساعت در ساعات کاری با شما تماس حاصل میشود. تنها پروژه ی خود را طور خلاصه شرح دهید یا اگر فایلی مرتبط با ان دارد باگذاری کنید.

ارتباط سریع

فرم زیر را تکمیل کنید. در ساعات کاری کمتر از یک ساعت پس از ارسال با شما تماس کرفته میشود.