مهندس مسعود متقی دستجردی - کارشناس GIS شرکت مدرن اندیشان جی

مسعود متّقی دستجردی

مدیر دپارتمان GIS

کارشناس GIS - فعال حوزه ی اطلاعات مکانمند و هوشمندسازی

محمد جواد قانع دستجردی - مدیر عامل و موسس شرکت دانش بنیان مدرن اندیشان جی

محمّد جواد قانع دستجردی

مدیر عامل

موسس شرکت مدرن اندیشان جی - فعال حوزه هوش مصنوعی، هوشمندسازی و مکانمندسازی اطلاعات

ثبت سفارش سریع پروژه شما

کمتر یک ساعت در ساعات کاری با شما تماس حاصل میشود. تنها پروژه ی خود را طور خلاصه شرح دهید یا اگر فایلی مرتبط با ان دارد باگذاری کنید.

ارتباط سریع

فرم زیر را تکمیل کنید. در ساعات کاری کمتر از یک ساعت پس از ارسال با شما تماس کرفته میشود.